PARTNERZY i PATRONATY KLAS V LO

Collegium Medicum UMK objęło patronatem:

Klasy Biologiczno-Medyczne


Wydział Chemii UMK objął patronatem:

Klasy Biologiczno-Medyczne

Szkoła Główna Handlowa objęła patronatem:

Klasy Społeczno-Ekonomiczne
Klasa Id-2015/2016 i Klasa Id-2016/2017


Patronat nad Klasami Humanistyczno-Medialnymi sprawują:
Wydział Prawa i Administracji UMK objął patronatem:

Klasy Prawnicze

Fundacja Tumult jest partnerem klas prawniczych

„Medialni w swoim żywiole”

Pierwsze warsztaty fotograficzne już za nami. W poniedziałek klasa 1C humanistyczno - medialna uczestniczyła w drugiej edycji warsztatów fotografii i filmu o przyrodzie. Odbyły się one na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warsztaty rozpoczęły się częścią teoretyczną, aby następnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Sprawdzaliśmy swoje umiejętności pod bacznym okiem dr Adama Adamskiego w Ogrodzie Botanicznym Wydziału BiNoZ UMK, mając przed obiektywami piękne oraz egzotyczne gatunki roślin.

foto i tekst: Kacper Głodkowski, Wiktoria Tobolewska

>>czytaj dalej....<<

Integracja klasy 1f

7 września klasa 1f biologiczno – medyczna wyjechała na Lawendowe Wzgórze w Wymysłowie na zajęcia integracyjne i warsztaty kulinarne pod opieką wychowawczyni prof. Ewy Wawrzyniak i zastępcy wychowawcy prof. Joanny Piotrowskiej.
Wyjazd był bardzo udany, klasa lepiej się poznała i ustaliła zasady dalszej współpracy [więcej ...].

Stypendium PASJOPOLIS

Stypendium dla młodzieży posiadającej pasje wykraczające poza szkolny program nauczania.
Szczegóły: http://pasjopolis.pl/art/36/wniosek-2.html

Nasz absolwent otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia


Maciej Foremski-absolwent 2016 r-został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Torunia p. Michała Zaleskiego za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.
Maciej ukończył naszą szkołę ze średnią ocen 4,06, otrzymał ocenę wzorową z zachowania, jest laureatem XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, laureatem IV Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania; finalistą XI Olimpiady Przedsiębiorczości; laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce organizowanego przez UMK w Toruniu. Nagroda wynosi 2 tys. zł

Nabór na stypendia w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw"

Jesteś zainteresowany-sprawdź jakie trzeba spełnić warunki:)->>Strona projektu<<