Dawid odszedł...

Z wielkim smutkiem i żalem powiadamiamy społeczność naszej Szkoły o śmierci naszego absolwenta Dawida Giersza.
Jak piękne było życie Dawida świadczy to, co teraz dzieje się w nas, w naszych sercach...

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 28 lipca 2014 o godzinie 13:00 w kościele św. Józefa w Toruniu.

Rekrutacja - lista przyjętych

Informujemy, że lista osób przyjętych do VLO jest dostępna na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły. Serdecznie gratulujemy.

Komisja Rekrutacyjna oraz Dyrektor VLO


Informacje na temat stypendium w roku szkolnym 2014/15
Podręczniki dla klas I w roku szkolnym 2014/15

Najlepsi w szkole i najbardziej obowiązkowi!

  • Najwyższą średnią w roku szkolnym 2013/2014 osiągnęła klasa Ie- 4,41!
  • Najlepszą frekwencję wypracowała klasa Ib-93,06

Obie klasy zostały uhonorowane przechodnimi pucharami.

Najwyższą średnią indywidualnie osiągnięli:

  • Karol Śliwiński-5,67
  • Nikoletta Wicher-5,67

Wielkie Brawa!!!
Dobrych wakacji w tak pięknych miejscach!...już za Wami tęsknimy! :)