Sklepik szkolny i automaty

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła dysponuje pomieszczeniem z przeznaczeniem na sklepik szkolny oraz miejscami na automaty do napojów i żywności w ciągach komunikacyjnych. Zainteresowanych dzierżawą prosimy o kontakt z kierownik gospodarczą p. Majewską w siedzibie szkoły lub telefonicznie 607 963 382. Oferty winny spełniać wymagania zmienionej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i być dostosowane do wymogów ministerstwa zdrowia. W szkole uczy się około 620 uczniów.

Wszystkich chętnych zapraszamy i zapewniamy konkurencyjne ceny dzierżawy.


Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Drodzy uczniowie!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 w dniu 01.09.2015, wtorek o godzinie 9:00. Ze względu na prowadzone prace remontowe ceglanego budynku, klasy pierwsze małe boisko przy sali gimnastycznej (wejście z budynku szkoły przy schodach), klasy drugie i trzecie wraz z wychowawcami w swoich klasach.

Rada Pedagogiczna

Zebranie RP w piątek 28.08.15 godz. 10.00

Zajęcia z matematyki

Zajęcia przygotowujące do egzaminu poprawkowego z matematyki będą się odbywały w każdy poniedziałek począwszy od 27 lipca, o godzinie 10.00 w sali nr 5. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

I.Szabelska