Aktywne pożegnanie Roku Szkolnego

Klasa IId tak jak w zeszłym roku zakończyła rok szkolny na wodzie. Tym razem pokonaliśmy odcinek Drwęcy od Golubia - Dobrzynia do Elgiszewa. Są już plany na przyszły rok.
Marek Frommholz