Kursy znajdujące się w tej kategorii wymagają logowania przy użyciu wybranej nazwy użytkownika i hasła. Kursy prowadzone są i udostępniane uczniom przez nauczycieli.