Topic outline

 • O profilu biologiczno-medycznym

  Profil biologiczno-medyczny jest pod patronatem Collegium Medicum

  • i Wydziału Chemii UMK- koordynator: p.Beata Schulz

  Klasa Ie

  Wybór tych klas to właściwy krok do realizacji marzeń o podjęciu studiów na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo, biologia, chemia, nowoczesne technologie, biotechnologia, weterynaria, rolnictwo, leśnictwo.

  Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych na Wydziale Chemii UMK, pokazach chemicznych, kursach przedmaturalnych w ramach współpracy naszego liceum z Wydziałem Chemii. Delegacja V LO została zaproszona na spotkanie z zespołem akredytacyjnym dokonującym oceny Wydziału Lekarskiego. Pracownicy Collegium Medicum UMK przygotowują specjalne zajęcia dla uczniów naszych klas.

  Lekcje prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych, którzy są także aktywnymi egzaminatorami maturalnymi, co w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości jest bardzo ważne i cenne!

  Stosujemy autorskie materiały dydaktyczne, rozwijające u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów, argumentowania, uzasadniania. Stawiamy na kreatywność!

  Uczniowie są przygotowywani do udziału w olimpiadach i konkursach o tematyce chemicznej, biologicznej i ekologicznej.

  Nauka w klasach o profilu biologiczno-medycznym zapewnia realizację podstawy programowej na poziomie rozszerzonym, a powtórki i utrwalenie wiadomości tuż przed maturą gwarantują sukces na egzaminie z biologii i chemii.

   

  Punktowane przedmioty przy naborze to:

  język polski, matematyka, biologia, chemia

   

  V Liceum Ogólnokształcącego zyskały wspaniałego merytorycznego patrona. Od 23 maja 2016 roku, na mocy podpisanego porozumienia, jest nim Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wspomniane klasy wybierane są przez wielu uczniów, którym marzy się kariera w naukach medycznych, w tym zawód lekarza.
  Spotkanie, podczas którego nastąpiło podpisanie dokumentu, odbyło się w rektoracie UMK. Porozumienie sygnowali: ze strony Wydziału Lekarskiego – jego dziekan (a zarazem prorektor-elekt UMK) prof. Jacek Kubica, zaś ze strony V LO – dyrektor liceum mgr Marcin Olszewski oraz koordynująca ten patronat mgr Beata Schulz, nauczyciel chemii.
  Warto przypomnieć, że wcześniej podobne porozumienie o patronacie zawarte zostało z Wydziałem Chemii UMK.

  Klasa IIIe- zajęcia na Wydziale Chemii UMK

  • 65 Olimpiada Chemiczna

    Kacepr Andrusziewicz z klasy 2e zakwalifikował się do etapu centralnego, Wiktor Golus z klasy 3e zakwalifikowali sięw tym roku szkolnym do II Etapu 65 Olimpiady Chemicznej.

   Wielkie brawa:)

   • Odczyniki - karty charakterystyk