Co z cenzurą w Internecie? - J.Bochocki, IIIa

Prowadząca pokaz, pani Renata Puchacz - Kuszaj, omówiła film dokumentalny pod tytułem „The Cleaners - Czyściciele Internetu w reżyserii Hansa Blocka oraz Moritza Riesewiecka. Dokument, prezentowany m.in.na Międzynarodowej Konferencji INPUT 2019, ukazuje  skryty, podziemny świat „moderatorów jakości”, którzy są zatrudniani przez największe korporacje Doliny Krzemowej dla kontroli wątpliwej tematyki w internecie. Stawiając niewygodne i nietypowe pytania oraz przedstawiając uczniom ankiety, pani Kuszaj chciała poznać opinie młodzieży na temat cenzury w internecie.Ankieta, zawierająca to samo pytanie, została przedstawiona uczniom przed seansem i po projekcji.. Odpowiedzi (znacząco różniące się od siebie) udowodniły, że film wpłynął na uczniów i skłonił ich do refleksji.

Last modified: poniedziałek, 21 październik 2019, 10:20