GeoGebra

W roku szkolnym 2020/21 szkoła uczestniczy w projekcie "LEPSZY START TORUŃSKICH UCZNIÓW". W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach z GeoGebry. Poniżej aplety GeoGebry uczniów:

WSTĘP

1. Iwo Dylewski, II Dg, 30.09.20, PROPORCJONALNOŚĆ PROSTA.

2. Agata Marchlewska, II Dg, 27.01.21, "ROZCIĄGANIE" I "ŚCISNANIE" WYKRESÓW FUNKCJI WZDŁUŻ OSI OX

3. Tymoteusz Pawlik, II Dg, 27.01.21, TRÓJKĄT WPISANY W OKRĄG

4. Maksymilian Więcławski, II Dg, 27.01.21, POLE TRÓJKĄTA

5. Katarzyna Rybarkiewicz, III B, 1.02.21, DŹWIĘKI PROSTE I ZŁOŻONE

6. Jan Opaliński, II Dg, 3.02.21, POLE KOŁA

7. Bogumił Dędza, II Dg, 3.02.21, WYKRES FUNKCJI KWADRATOWEJ

8. Wanessa Szczęsna, II Dg, 3.02.21, WŁASNOŚCI FUNKCJI LINIOWEJ

9. Agata Marchewska, II Dg, 10.02.21, "ROZCIĄGANIE" I "ŚCISNANIE" WYKRESÓW FUNKCJI WZDŁUŻ OSI OY

10. Maksymilian Więcławski, II Dg, 10.02.21, NACHYLENIE PROSTEJ DO OSI OX

11. Wanessa Szczęsna, II Dg, 17.02.21, TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY OPISANY I WPISANY W OKRĄG

12. RÓWNANIE Z WARTOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ Z PARAMETREM - Katarzyna Rybarkiewicz III B

13. OBJĘTOŚĆ KULI I OSTROSŁUPA - Jan Opaliński II Dg

14. FIGURY PODOBNE - Tymoteusz Pawlik II Dg

15. UKŁAD SŁONECZNY - Bogumił Dędza II Dg

16. POLE RÓWNOLEGŁOBOKU I POLE ROMBU - Iwo Dylewski II Dg

FUNKCJA LINIOWA

(zadania ze zbioru zadań do liceów i techników, klasa 2, pr, po gimnazjum, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro)

Zadanie 1.106.

1. 1.106.a - Maksymilian Więcławski

2. 1.106.b - Maksymilian Więcławski

3. 1.106.c - Maksymilian Więcławski

4. 1.106.d - Maksymilian Więcławski

5. 1.106.e - Agata Marchlewska

6. 1.106.f - Agata Marchlewska

7. 1.106.g - Agata Marchlewska

8. 1.106.h - Agata Marchlewska

Zadanie 1.107

1. 1.107.a - Jan Opaliński

2. 1.107.b - Jan Opaliński

Zadanie 1.108.

1. 1.108.a - Wanessa Szczęsna

2. 1.108.b - Wanessa Szczęsna

3. 1.108.c - Wanessa Szczęsna

4. 1.108.d - Wanessa Szczęsna

Zadanie 1.110.

1. 1.110.a - Maksymilian Więcławski

2. 1.110.b - Maksymilian Więcławski

3. 1.110.c - Maksymilian Więcławski

4. 1.110.d - Maksymilian Więcławski

Zadanie 1.140.

1. 1.140.a - Tymoteusz Pawlik

FUNKCJE WYMIERNE

(zadania z podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum, klasa 2, pp, po podstawówce, Nowa Era)

Zadanie 1/113

1.a - Wojciech Szymański

2.b - Wojciech Szymański

3.c - Filip Baranowski

5.e - Mateusz Burdach

6.f - Mateusz Burdach

Zadanie 4/115

1. a - Maja Chodakowska

Zadanie 8/116

1. a - Olaf Frankowicz

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

(zadania z podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum, klasa 2, pp, po podstawówce, Nowa Era)

1. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE - Wojciech Szymański

PLANIMETRIA

1. KĄT ŚRODKOWY I WPISANY - Mateusz Burdach

2. OKRĄG OPISANY NA TRÓJKĄCIE - Wojciech Szymański

3. KĄT WPISANY - Filip Baranowski

4. 2a/163 (Zbiór zadań ii, MATeMAtyka) - Mateusz Burdach

FIZYKA

1. RUCH HARMONICZNY PROSTY - ODWAŻNIK NA SPRĘŻYNIE - DRGANIA POZIOME  -  Maksymilian Więcławski

2. EFEKT DOPPLERA - Tymoteusz Pawlik


Tomasz Zakrzewski

Last modified: poniedziałek, 7 czerwiec 2021, 4:34