PATRONAT

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK od roku szkolnego 2018/19 objął patronatem Klasy MAT-FIZ-INF

Click https://www.fizyka.umk.pl/ link to open resource.