Absolwent V LO Jakub Dzięgiel

Absolwent profilu ekonomicznego w V LO-p. Jakub Dzięgiel, wielokrotny laureat i finalista olimpiad ekonomicznej i przedsiębiorczości, student II stopnia SGH