Aplety uczniów klasy II Dg i II Cp

W roku szkolnym 2020/21 szkoła uczestniczy w projekcie "LEPSZY START TORUŃSKICH UCZNIÓW". W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach z GeoGebry. Poniżej aplety GeoGebry uczniów:

WSTĘP

1. PROPORCJONALNOŚĆ PROSTA - Iwo Dylewski II Dg

2. "ROZCIĄGANIE" I "ŚCISKANIE" WYKRESÓW FUNKCJI WZDŁUŻ OSI OX - Agata Marchlewska II Dg

3. TRÓJKĄT WPISANY W OKRĄG - Tymoteusz Pawlik II Dg

4. POLE TRÓJKĄTA - Maksymilian Więcławski II Dg

5. DŹWIĘKI PROSTE I ŻŁOŻONE - Katarzyna Rybarkiewicz III B

6. POLE KOŁA - Jan Opaliński II Dg

7. WYKRES FUNKCJI KWADRATOWEJ - Bogumił Dędza II Dg

8. WŁASNOŚCI FUNKCJI LINIOWEJ - Wanessa Szczęsna II Dg

9. "ROZCIĄGANIE" I "ŚCISKANIE" WYKRESÓW FUNCKJI WZDŁUŻ OSI OY - Agata Marchlewska II Dg

10. NACHYLENIE PROSTEJ DO OSI OX - Maksymilian Więcławski II Dg

11. TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY OPISANY I WPISANY W OKRĄG - Wanessa Szczęsna II Dg

12. RÓWNANIE Z WARTOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ Z PARAMETREM - Katarzyna Rybarkiewicz III B

13. OBJĘTOŚĆ KULI I OSTROSŁUPA - Jan Opaliński II Dg

14. FIGURY PODOBNE - Tymoteusz Pawlik II Dg

15. UKŁAD SŁONECZNY - Bogumił Dędza II Dg

16. POLE RÓWNOLEGŁOBOKU I POLE ROMBU - Iwo Dylewski II Dg

FUNKCJA LINIOWA

(zadania ze zbioru zadań do liceów i techników, klasa 2, pr, po gimnazjum, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro)

Zadanie 1.106.

1. 1.106.a - Maksymilian Więcławski

2. 1.106.b - Maksymilian Więcławski

3. 1.106.c - Maksymilian Więcławski

4. 1.106.d - Maksymilian Więcławski

5. 1.106.e - Agata Marchlewska

6. 1.106.f - Agata Marchlewska

7. 1.106.g - Agata Marchlewska

8. 1.106.h - Agata Marchlewska 

Zadanie 1.107

1. 1.107.a - Jan Opaliński

2. 1.107.b - Jan Opaliński

Zadanie 1.108.

1. 1.108.a - Wanessa Szczęsna

2. 1.108.b - Wanessa Szczęsna

3. 1.108.c - Wanessa Szczęsna

4. 1.108.d - Wanessa Szczęsna

Zadanie 1.110.

1. 1.110.a - Maksymilian Więcławski

2. 1.110.b - Maksymilian Więcławski

3. 1.110.c - Maksymilian Więcławski

4. 1.110.d - Maksymilian Więcławski

Zadanie 1.140.

1. 1.140.a - Tymoteusz Pawlik

FUNKCJE WYMIERNE

(zadania z podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum, klasa 2, pp, po podstawówce, Nowa Era)

Zadanie 1/113

1.a - Wojciech Szymański

2.b - Wojciech Szymański

3.c - Filip Baranowski

5.e - Mateusz Burdach

6.f - Mateusz Burdach

Zadanie 4/115

1. a - Maja Chodakowska

Zadanie 8/116

1. a - Olaf Frankowicz

FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

(zadania z podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum, klasa 2, pp, po podstawówce, Nowa Era)

1. FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE - Wojciech Szymański

PLANIMETRIA

1. KĄT ŚRODKOWY I WPISANY - Mateusz Burdach

2. OKRĄG OPISANY NA TRÓJKĄCIE - Wojciech Szymański

3. KĄT WPISANY - Filip Baranowski

4. 2a/163 (Zbiór zadań ii, MATeMAtyka) - Mateusz Burdach

FIZYKA

1. RUCH HARMONICZNY PROSTY - ODWAŻNIK NA SPRĘŻYNIE - DRGANIA POZIOME  -  Maksymilian Więcławski

2. EFEKT DOPPLERA - Tymoteusz Pawlik

Tomasz Zakrzewski

Last modified: poniedziałek, 7 czerwiec 2021, 4:33