Aplety wykonane przez uczniów klasy 2Bg

Wzory skróconego mnożenia

1. Sześcian sumy/różnicy - Karol Hyjek 

2. Kwadrat sumy/różnicy - Jan Zarębski

Kwadratowa

1. Nierówności kwadratowe z parametrem - Alicja Ludwiczak 

2. Równanie krzywej zbudowanej przez wierzchołki paraboli (z parametrem) - Karolina Lewandowska

Wielomiany:

1. Dzielenie wielomianów - Julia Baranowska 

2. Nierówności wielomianowe GGB-Book - Zuzia Płonka

Nierówności wielomianowe GGB-Book - Wiktoria Mazurek 

Nierówności wielomianowe  (kolejne przykłady) - Karolina Lewandowska

3. Równanie wielomianowe z parametrem - ilość rozwiązań - Wiktoria Kilanowska

Wymierne

1, Asymptoty wykresu - Martyna Ciemińska

2. Funkcja wymierna GGB BOOK - Dorota Adamiak

Ciągi

1. Wykres ciągu arytmetycznego - Dorota Adamiak 

Analiza Matematyczna

1. Granice funkcji - CAS - Dorota Adamiak

2. Granice - asymptoty wykresu - Krzysztof Czyszka

Trygonometria

1. Kiedy równanie ma rozwiązanie? zadanie 8.53d (Pazdro kl2) - Martyna Ciemińska

2. Kiedy równanie ma rozwiązanie? zadanie 8.53a (Pazdro kl2) - Igor Filiński

Last modified: poniedziałek, 31 maj 2021, 7:27