V Maraton Filmów Prawniczych

       Dnia 13.03.2023 roku uczennice  i uczniowie  klas humanistyczno-prawniczych - Ia, IIa i IVap - wzięli udział w autorskim projekcie p. Lilii Szczepaniak realizowanym we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej. Młodzież obejrzała trzy filmy o tematyce prawniczej, a były to: ,,Śubuk"(2022) w reż. Jacka Lusińskiego , ,,Dwunastu gniewnych ludzi" w reż. Sidney'a Lumeta oraz ,,Vivienne chce się rozwieść" w reż. Ronit Elkabetz i Shlomi Elkabetz (2014).Każdej z tych pozycji  towarzyszyła obudowa metodyczna. W roli zapowiadającego wystąpił Oliwier Szulejko (IIa), on także przybliżył publiczności  

problematykę filmu  ,,Śubuk" oraz ,,Dwunastu gniewnych ludzi”. Po projekcji  filmu S.Lumeta  sędzia  Aleksandra Marek-Ossowska omówiła różnice między amerykańskim i polskim systemem sądowniczym. Dyskusję o filmie poprowadzili  Filip Kowalski i Hubert Wiśniewski (IVap), zwracając  m.in.  na język filmu, pracę kamery czy sposób budowania napięcia.  Aspekty prawne i kulturowe "Vivienne chce się rozwieść"  przedstawił dr Radosław Osiński- kurator Kina Centrum w CSW. Wydarzenie trwało cały dzień i z pewności było dla nas  nie lada wyzwaniem intelektualnym, ale zarazem niosło ze sobą olbrzymią wartość rozwojową i edukacyjną.

ALBUM

Filip Kowalski , IVap

Last modified: czwartek, 20 kwiecień 2023, 5:16