• Aktualności

 • Podręczniki do informatyki 2023/24

  Klasa 1A 2023/24

  Informatyka na czasie 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.
  Klasa 1. Liceum i technikum
  Autor: Autor: Mazur J., Perekietka P., Talaga Z.
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Klasa 3A 2023/24

  Informatyka na czasie 3. Podręcznik. Zakres podstawowy.
  Klasa 3. Liceum i technikum
  Autor: Mazur J., Perekietka P., Talaga Z.
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Klasa 1B

  Dla grupy z 1Bi

  Informatyka na czasie. Podręcznik. Zakres rozszerzony.
  Klasa 1. Liceum i technikum
  Autor: Mazur Janusz, Wierzbicki Janusz,
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Dla grupy z 1Ba

  Informatyka na czasie 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.
  Klasa 1. Liceum i technikum
  Autor: Autor: Mazur J., Perekietka P., Talaga Z.
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Klasa 2B 2023/24

  Dla grupy 2Ba
  Informatyka na czasie 2. Podręcznik. Zakres podstawowy.
  Klasa 2. Liceum i technikum
  Autor: Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Dla grupy 2Bi
  Informatyka na czasie. Podręcznik. Zakres rozszerzony.
  Klasa 2. Liceum i technikum
  Autor: Maciej Borowiecki, Prekietka Paweł
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Klasa 3B 2023/24

  Dla grupy 3Ba
  Informatyka na czasie 3. Podręcznik. Zakres podstawowy.
  Klasa 3. Liceum i technikum
  Autor: Mazur J., Perekietka P., Talaga Z.
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Dla grupy 3Bi
  Informatyka na czasie 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony.
  Klasa 3. Liceum i technikum
  Autor: Maciej Borowiecki, Zbigniew Talaga, Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Janusz S. Wierzbicki
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Klasa 1C 2023/24

  Informatyka na czasie 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.
  Klasa 1. Liceum i technikum
  Autor: Autor: Mazur J., Perekietka P., Talaga Z.
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Klasa 1D 2023/24

  Informatyka na czasie 1. Podręcznik. Zakres podstawowy.
  Klasa 1. Liceum i technikum
  Autor: Autor: Mazur J., Perekietka P., Talaga Z.
  Wydawnictwo: Nowa Era

  Klasa 3E 2023/24

  Informatyka na czasie 3. Podręcznik. Zakres podstawowy.
  Klasa 3. Liceum i technikum
  Autor: Mazur J., Perekietka P., Talaga Z.
  Wydawnictwo: Nowa Era

  • Wykłady, e-kursy

  • Materiały różne

  • Podstawa programowa

   Na nową podstawę informatyki w liceum ogólnokształcącym i technikum należy patrzeć w powiązaniu ze zmianami, jakie nastąpiły w nauczaniu informatyki w szkole podstawowej. Wprowadzenie rozwiązywania problemów z pomocą komputerów i programowania od najmłodszych lat znacznie wydłużyło okres poznawania tych zagadnień, a przez to umożliwiło stopniowe i uporządkowane wprowadzanie elementów, które do tej pory uznawane były w informatyce za trudne.

   Najważniejszym celem kształcenia informatycznego uczniów jest rozwój umiejętności myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin ze świadomym i bezpiecznym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z informatyki. Takie podejście, rozpoczęte w szkole podstawowej, jest kontynuowane w liceum ogólnokształcącym i technikum zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Przedmiot informatyka jest realizowany przez wszystkich uczniów w każdej klasie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej i jest kontynuowany w liceum ogólnokształcącym i technikum.

   Większość dziedzin korzysta z gotowych algorytmów i rozwiązań informatycznych, istotą informatyki jednak jest twórcze odkrywanie algorytmów, poznawanie metod rozwiązywania problemów i badanie ich efektywności. Takie podejście wpływa na zwiększenie jakości oraz efektywności nie tylko edukacji informatycznej uczniów, ale również przynosi korzyści w nauczaniu innych przedmiotów, wspomaga kształtowanie myślenia matematycznego, uczy naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Umiejętność korzystania z nowych technologii w sposób twórczy i krytyczny jest obecnie podstawową umiejętnością przydatną nie tylko młodym ludziom, ale także osobom dorosłym i starszym. Jest to warunek konieczny do aktywnego i pełnego korzystania z e-usług, a posiadanie tej umiejętności ma na celu zapobieganie ryzyku wykluczenia z życia społecznego. Pomaga ponadto niwelować barierę pokoleniową, usprawnia komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami, a w konsekwencji w całym społeczeństwie.

   Wprowadzane zmiany w kształceniu informatycznym lepiej przygotują uczniów do bezpiecznego życia w społeczeństwie przepełnionym technologią i będą ich zachęcały do wybierania dalszego kształcenia się na kierunkach informatycznych uczelni wyższych.

  • Uczniowskie prace graficzne

  • Zainteresowania