Program antydyskryminacyjny w klasie humanistyczno – medialnej – IC

Program antydyskryminacyjny z Rotary Club w klasie humanistyczno – medialnej – IC


W roku szkolnym 2018/2019 klasa Ic realizowała część programu antydyskryminacyjnego
opracowanego i sponsorowanego finansowo przez Rotary Club we współpracy z nauczycielką historii Marią Jadczak i wychowawcą klasy, nauczycielem języka angielskiego Andrzejem Woydą, którzy wzbogacili program Rotarty o element realizowany bezpośrednio w Toruniu. Programem z ramienia Rotary opiekowała się Pani Anna Stawikowska, która wzięła na siebie ciężar logistycznego zabezpieczenia trzech wizyt (program pierwotnie przewidywał 4 warsztaty jednak warsztat trzeci ze względu na strajk w kwietniu się nie odbył, a dwa przewidziane w czerwcu ograniczono do jednego ) i przygotowała także sprawozdanie fotograficzne opatrzone komentarzem z przebiegu warsztatów w Polin Muzeum Żydów Polskich. Osobą prowadzącą warsztaty w Polin była Pani dr Sonia Ruszkowska.


1. Warsztat pierwszy odbył się 1 października 2018 r. Jego przesłanie brzmiało; „Jak pięknie się różnić?” i było pierwotnie oparte o fragment ekspozycji muzealnej Polin pt. „Miasteczko” ze wspaniale zrekonstruowaną synagogą w Gwoźdźcu. Dodatkowo rozmawialiśmy o tożsamości każdego z nas. Doszliśmy do przekonania, że na tą trudną definicję składa się przede wszystkim: narodowość, pochodzenie, religia i kultura. Po warsztatach poszliśmy na spacer śladami bohaterów getta warszawskiego, który poprowadziła Pani Olga Szymańska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.


2. Warsztat drugi odbył się 5 listopada 2018 r. pod hasłem „Jakim być człowiekiem?”. Podczas tego spotkania w Polin wyciągaliśmy wnioski z wystawy tym razem dotyczącej XIX wieku. Porównywaliśmy życie społeczności żydowskiej i dylematów związanych z pojęciem
dorosłości w różnych kulturach i epokach z naszym. Wszyscy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie jakie są wyzwania 25 latka we współczesnej Polsce, jakie decyzje życiowe musi on podejmować? i porównywali z życiem Żydów polskich w XIX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym ?


3. Warsztat trzeci odbył się 10 czerwca 2019 r. pod hasłem „Niebezpieczeństwo stereotypów” i dotyczył Holocaustu oraz marca 1968 r. W toku tego trudnego warsztatu uczniowie zdobywali wiedzę nie tylko na wystawie, lecz także podczas oglądania fragmentów filmu Marka Piwowskiego „Marcowe migdały.” Warsztat miał być przestrogą przed negatywnym etykietowaniem ludzi i „mową nienawiści”, która może prowadzić do zbrodni lub wykluczenia całych grup społecznych.


4. W dniach 27 – 29 września 2019 w ramach projektu z Rotary Club przewidziana jest
wycieczka klasy do Oświęcimia.

5. We wrześniu 2019 r. uczniowie z nauczycielami z VLO odbędą wizyty studyjne w kościołach i miejscach kultu różnych religii, których przedstawiciele mieszkają w naszym mieście


6. Podsumowanie projektu przewiduje się na Dzień Nauczyciela w 2019 r.
Nauczyciele i uczniowie podczas toruńskiego etapu realizacji projektu (relacja ze spotkania przed filmem): Maria Jadczak nawiązała współpracę w Fundacją Emic, która zajmuje się pomocą obcokrajowcom mieszkającym w Toruniu i okolicach. Fundacja także podejmuje działania na rzecz migrantów i uchodźców na terenie całego województwa kujawsko  pomorskiego, które stawiają swoje pierwsze kroki w Polsce. Dzięki Pani Sylwii Antonowicz nawiązaliśmy kontakt z takimi osobami, które zostały zaproszone na obchody tłustego czwartku – 28 lutego 2019 w klasie IC. Do akcji włączyli się uczniowie, którzy zaprosili swoich znajomych. Z zaproszonych ośmiu osób do VLO dotarły niestety tylko cztery ale pytania, które zadali uczniowie i nietuzinkowe odpowiedzi udzielane przez gości przeciągnęły spotkanie do trzech godzin. Nad całością spotkania czuwał jako tłumacz i wychowawca Andrzej Woyda. Ze spotkania powstał film nagrany przez uczniów zaprzyjaźnionych z Ic, który we fragmentach zostanie wykorzystany podczas przygotowań do podsumowania realizacji projektu.

Pytania zadane przez uczniów i nauczycieli podczas spotkania.


1. Za kogo Pan/ Pani się uważa:

  • a. Uchodźcę
  • b. Emigranta ekonomicznego
  • c. Uważam, że zgodnie z prawami człowieka, każdy człowiek może wybrać państwo, w
  • którym chce żyć

2. Dlaczego wybrał Pan / Pani Polskę i Toruń za miejsce swojego życia ?
3. Czy Polska jest krajem docelowym w Pana/Pani podróży przez życie?
4. Czy i w jakich okolicznościach spotkał się Pan z przejawami życzliwości wobec
obcokrajowców w społeczeństwie polskim?
5. Czy i w jakich okolicznościach spotkał się Pan z przejawami agresji wobec obcokrajowców
w społeczeństwie polskim?
6. Czy i jak różni się postawa urzędników państwowych od postawy zwykłych ludzi wobec
obcokrajowców w Polsce?


Maria Jadczak

Last modified: poniedziałek, 17 czerwiec 2019, 1:26