Kangur matematyczny:)Zofia Makowska (IIE) i Maciej Lipiński (IB) otrzymali wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
Brawo:)
Tomasz Zakrzewski