AKTYWNA SZKOŁA


Aktywna Szkoła to konkurs opierający się na wielu udokumentowanych przedsięwzięciach szkoły. Począwszy od programu i organizacji lekcji wychowania fizycznego, poprzez współzawodnictwo międzyszkolne na różnych poziomach rywalizacji, organizację międzyszkolnych imprez sportowych na terenie szkoły, prowadzenie szkoleń dla młodzieży i udział w nich, aktywny udział w programach promujących sport dzieci i młodzieży , a także promocję wychowania fizycznego , sportu w szkole i wielu innych działaniach.
V LO zajęło wysokie III m-ce (otrzymując nagrodę finansową na sprzęt sportowy )w województwie wśród szkół ponadpodstawowych w programie prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz SZS "Szkoła promująca aktywny styl życia".
GRATULUJEMY
Promotorem jest p.Magdalena Schmidt

Aktywna Szkoła sprawozdanie z projektu