RodziceSzanowni Państwo

Jako rodzice naszych uczniów jesteście dla nas szczególnie ważni.

Wspólnie twórzmy naszą szkołę.

Czekamy na wszelkie uwagi, propozycje, sugestie oraz Waszą pomoc.

sekretariat: 56 622 04 89
e-mail: vlo@vlo.torun.plList Ministra Zdrowia w sprawie badań bilansowych uczniów kończących szkołę.
Od 1 listopada br. funkcjonuje telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
Jak zmotywować dziecko do uczenia się?

Szanowni Rodzice
Zachęcam Was do przeczytania najważniejszych refleksji z artykułu p. Ewy
Matyszewskiej, psychologa na co dzień pracującego z nastolatkami, trenera
treningów psychologicznych, specjalisty pracującego w nurcie Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Elżbieta Piór
psycholog szkolny

Tekst artykułuOpieka stomatologiczna

Szanowni Państwo,
Urząd Miasta Torunia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z podpisanym przez GMT z firmą ArtMedica porozumieniem, uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych ze środków NFZ realizowanych w siedzibie ww. placówki Szosa Chełmińska 166 w Toruniu. W załączniku znajduje się informacja dotycząca usług w ramach umowy oraz zgoda na zabiegi profilaktyczne pacjenta małoletniego. Wszelkich dodatkowych informacji oraz szczegółów związanych z rejestracją udziela Przychodnia Stomatologiczna ArtMedica, ul. Sz. Chełmińska 166,

Kontakt:
e-mail: rejestracja@artmedica-torun.pl
tel. +48 56 621 15 88
tel. +48 510 830 845

Oferta
ZgodaUbezpieczenia 2023/2024

Szanowni Państwo!
Uprzejmie przypominamy, że uczniowie nie są objęci ubezpieczeniem grupowym. Decyzję o ubezpieczeniu podejmują wyłącznie rodzice. Poniżej znajdują się linki do ofert zakładów ubezpieczeń bądź też ich pośredników, którzy złożyli Radzie Rodziców swoje oferty na ubezpieczenie dla uczniów. W razie wszelkich pytań czy wątpliwości dotyczących ofert ubezpieczeniowych podane zostały dane kontaktowe przedstawicieli wspomnianych zakładów ubezpieczeń oraz ich pośredników.


Temidas Consulting Group kancelaria prawno-finansowa:
Ubezpieczenie NNW Szkolne - Ubezpieczenie NNW Szkolne - Bezpieczny.pl
Dane kontaktowe: Magdalena Wrzeszcz, tel.:+ 48 56 640 16 12
Dodatkową korzyścią przy skorzystaniu z tej oferty jest to, że równowartość 10% z wpłaconych składek ubezpieczeniowych zostanie przekazana na konto Rady Rodziców.
Należy podać kod opiekuna: 05276
ALLIANZ (dawnej Aviva)
Warunki ubezpieczenia pod tym linkiem: https://nnwdlaszkoly.pl/oferta/XNh4JR
Dane kontaktowe: Arleta Stępkowska, tel. kom: +48 503845086

PZU: Link


InterRisk: Link
Centrum Polis sp. z o . o.
Katarzyna Budkowska
Tel.: 667 269 309
E-mail: kbudkowska@centrumpolis.plPodkreślamy, że rodzice mają pełną swobodę w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń czy jego pośrednika. Nie ma również obowiązku wyboru oferty z przedstawionych powyżej propozycji.

W imieniu Rady Rodziców
Karol SienkiewiczRada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców


Karol Sienkiewicz - przewodniczący
karol.sienkiewicz@gmail.com

Marta Szczypiorska - zastępca przewodniczącego
Edyta Suplicka - sekretarz
Brygida Strzelka - skarbnik
Marika Witkowska – członek

Komisja Rewizyjna
Andrzej Doligalsk
Przemysław PrzybyłRegulamin Rady Rodziców V LO


Uwaga! Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców:

BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU
II Oddział w Toruniu
nr konta 26 9511 0000 0052 8544 2000 0010


RODOInspektor danych osobowych

Jakub Rutkowski
Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
56 611 79 30
j.rutkowski@tcuw.torun.pl
Klauzula informacyjnaMonitoring wizyjny

Monitoring w V Liceum Ogólnokształcącymi im. J. Pawła II obejmuje:
-teren otaczający szkołę

 • ul. Sienkiewicza wzdłuż budynku ceglanego od szczytu obiektu do skrzyżowania
 • ul Fałata wzdłuż płotu otaczającego budynek szkoły oraz szczyt budynku ceglanego
 • boisko wielofunkcyjne
 • wejście główne przez bramę przy budynku ceglanym
 • główne wejście do budynku nowego pawilonu
 • teren między budynkami nowego pawilonu szkoły i budynku ceglanego, w tym parking rowerowy
 • teren otaczający bezpośrednio budynek nowego pawilonu od strony terenów zielonych

-teren wewnątrz szkoły, budynek ceglany oraz nowy pawilon

 • ciągi komunikacyjne (korytarze szkolne bez piwnic)

Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób ciągły w godzinach pracy szkoły i oparty jest o technologie przesyłu strumieniowego „na żywo” bez zapisywania na nośnikach elektronicznych, bez tworzenia zbiorów danych, ani bez przechowywania danych. Monitoring służy wyłącznie poprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły i ma umożliwić podejmowanie działań przez obsługę szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia.


Administratorem danych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.


Deklaracja dostępności z dnia 22.02.2024

Strona dostępna pod adresem: www.vlo.torun.pl
Rok publikacji strony: 1998
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

 1. Zdjęcia dodane na stronie przed dniem 4 kwietnia 2019 mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 2. Niektóre zamieszczone na stronie informacje w postaci załączników wymagają czytnika dokumentów PDF.
 3. Niektóre filmy (jeżeli są publikowane na stronie) zwykle nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody wyłączenia dostępu wymienionego w punktach 1-3

 • Publikacja części treści przed datą obowiązywania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.
 • Cześć informacji stanowią odsyłacze do lokalizacji (grafiki, filmy, treści) wskazywanych przez autorów wpisów o charakterze blogowym, na który nie ma bezpośredniego wpływu redakcja strony i informacje te, nie są wykorzystywane do realizacji aktualnych zadań.

Ułatwienia dostępu

 1. Dostęp do treści akcentowany zarówno kolorystyką jak i redundantną kontekstową nawigacją.
 2. Strona dostosowana do odbioru treści na urządzeniach mobilnych.
 3. Aktywne linki sygnalizowane odpowiednim kontrastowaniem z możliwością przełączania ich aktywności klawiszami TAB (SHIFT+TAB).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Skórcz
e-mail: sekretariat@vlo.torun.pl
tel: 56 6224518

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub jej elementów, ewentualnie zapewnienie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku głównego prowadzi wejście przez bramę, następnie udostępniony jest podjazd dla wózków. Do samego budynku można dostać się z wykorzystaniem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana jest platforma do transportu wózków na wszystkie piętra z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych. Obiekt przystosowany jest do swobodnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne i dostęp do pomieszczeń w tym do specjalnie przystosowanej toalety.
 • Do budynku bocznego można dostać się z pomocą platformy do transportu wózków inwalidzkich. Umożliwia do swobodny dostęp do pomieszczeń na parterze budynku, w tym biblioteki, sali lekcyjnej, gabinetu pielęgniarki oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynkach znajdują się plany ewakuacyjne, oznaczenia strzałkami oraz alternatywnie zasilane oświetlenie lamp w ciągach komunikacyjnych. W budynku głównym znajdują się dwa dodatkowe wyjścia ewakuacyjne, osoby poruszające się na wózkach korzystają z ewakuacji głównym wejściem wyposażonym w windę i podjazd umożliwiający opuszczenie terenu placówki.
 • Budynek boczny posiada alternatywne wyjście ewakuacyjne na szczycie obiektu. Osoby poruszające się na wózkach korzystają z ewakuacji głównym wejściem wyposażonym w platformę. Do przeprowadzenia ewakuacji wyznaczone są osoby odpowiedzialne kierujące akcją. Personel jest regularnie szkolony, a procedury uzupełniane i aktualizowane. Rozpoczęcie ewakuacji i jej rodzaj wsparty jest ujednoliconymi sygnałami dźwiękowymi. Miejsce zbiórki dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do jednostki może wejść osoba z psem asystującym.
 • Jednostka nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

Aplikacja mobilna
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej