BibliotekaKATALOG BIBLIOTECZNY


Aktualności biblioteki i czytelniKontakt: biblioteka@vlo.torun.pl

LOKALIZACJA:
Biblioteka V LO mieści się na parterze starego budynku, o zabytkowym charakterze.

UKŁAD POMIESZCZEŃ:
Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia :
wypożyczalnię, czytelnię i zaplecze.
W czytelni znajdują się cztery stanowiska multimedialne.
Można też skorzystać z kserokopiarki, ale tylko w przypadku wykorzystywania materiałów bibliotecznych.

ZBIORY:
Składa się na nie ok. 14 tys. woluminów, płyty CD, kasety video i magnetofonowe. Wśród zbiorów na szczególną uwagę zasługują "białe kruki", czyli książki wydane do 1945 r.
Księgozbiór składa się z :

 • lektur
 • beletrystyki
 • literatury popularno-naukowej
 • literatury pedagogicznej i psychologicznej
 • podręczników

Biblioteka przechowuje ponadto dokumenty regulujące pracę szkoły:

 • Statut,
 • Szkolny Program Wychowawczy,
 • Program Rozwoju Szkoły,
 • Szkolny Program Profilaktyki,
 • Plany Działań Wychowawczych i inne.

Gromadzi materiały pomocne maturzystom :

 • akty prawne dotyczące egzaminu,
 • procedury organizowania i przeprowadzania matury,
 • informatory maturalne,
 • przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne,
 • informatory wyższych uczelni,
 • wzory opisów bibliograficznych do bibliografii
 • załącznikowej, przydatne adresy stron www.

KATALOGI:

 • kartkowy : alfabetyczny i rzeczowy
 • komputerowa baza danych
 • kartoteki zagadnieniowe