Strony przedmiotowe



Publikacje w ramach projeków

Strony projektów realizowanych przez nauczycieli i uczniów


LEPSZY START TORUŃSKICH UCZNIÓW

W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach z GeoGebry. [ Strona projektu ]



Publikacje w profilach

Strony przedmiotowe oraz strony projektów realizowanych w ramach profili


Klasy humanistyczne, prawnicze




Klasy humanistyczno-lingwistyczne




Klasy biologiczno-medyczne





Publikacje w przedmiotach

Strony przedmiotowe


Wychowanie fizyczne



Geografia



Język angielski



Język francuski



Język niemiecki



Religia