Strony przedmiotowePublikacje w ramach projeków

Strony projektów realizowanych przez nauczycieli i uczniów


LEPSZY START TORUŃSKICH UCZNIÓW

W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach z GeoGebry. [ Strona projektu ]Publikacje w profilach

Strony przedmiotowe oraz strony projektów realizowanych w ramach profili


Klasy humanistyczne, prawnicze
Klasy humanistyczno-lingwistyczne
Klasy biologiczno-medyczne

Publikacje w przedmiotach

Strony przedmiotowe


Wychowanie fizyczneGeografiaJęzyk angielskiJęzyk francuskiJęzyk niemieckiReligia