BIP


Nazwa: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
Rodzaj: Oświata

NIP: 956-12-23-765
REGON: 000215396,
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Toruń
Miejscowość: Toruń
Adres: ul. Sienkiewicza 34
Kod pocztowy: 87-100
TELEFON / FAX: 56 6224518, 56 622-04-89
WWW / Email: www.vlo.torun.pl, sekretariat@vlo.torun.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza(wymaga posiadania profilu e-PUAP)
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/vlotorun
Adres skrzynki e-Doręczenia: AE:PL-92992-17062-FETUD-31

Redakcja BIP - kontakt: email: bip@vlo.torun.pl; tel 566224518

Instrukcja: w celu zapoznania się z ogłoszeniem na naszej stronie BIP należy wejść na dane ogłoszenie i klikąć nazwę plikuOgłoszenie 11 z dnia 24.08.2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zestawu komputerowego z dodatkowym wyposażeniem

Treść zapytania
Formularz ofertowy


Protokół z wyboru oferty


Ogłoszenie 10 z dnia 19.07.2023

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista (administracja) w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, ul. Sienkiewicza 34Ogłoszenie 9 z dnia 13.06.2023

VLO - Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych LinkOgłoszenie 8 z dnia 6.06.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na:
Dostawę, montaż i uruchomienie węzła cieplnego w budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 34 zgodnie z załączonym projektem technicznym modernizacji węzła cieplnego
Kod CPV zamówienia:
CPV: 45232140-5 – roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczychOgłoszenie 7 z dnia 10.05.2022

VLO - Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych https://tcuw.torun.pl/bip,8.html
Ogłoszenie 5 z dnia 29.04.2021

Sprawozdania finansowe za rok 2020 jednostek obsługiwanych przez TCUW na dzień 31.12.2020 r

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html)