BIP


Nazwa: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
Rodzaj: Oświata

NIP: 956-12-23-765
REGON: 000215396,
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Toruń
Miejscowość: Toruń
Adres: ul. Sienkiewicza 34
Kod pocztowy: 87-100
TELEFON / FAX: 56 6224518
WWW / Email: www.vlo.torun.pl, sekretariat@vlo.torun.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza(wymaga posiadania profilu e-PUAP)
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/vlotorun

Redakcja BIP - kontakt: email: bip@vlo.torun.pl; tel 566224518

Instrukcja: w celu zapoznania się z ogłoszeniem na naszej stronie BIP należy wejść na dane ogłoszenie i klikąć nazwę plikuOgłoszenie 7 z dnia 10.05.2022

VLO - Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych https://tcuw.torun.pl/bip,8.html
Ogłoszenie 5 z dnia 29.04.2021

Sprawozdania finansowe za rok 2020 jednostek obsługiwanych przez TCUW na dzień 31.12.2020 r

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html)