Uczniowie


Podręczniki szkolnemLegitymacja szkolna

W naszej szkole istnieje możliwość uzyskania mLegitymacji.

Czym jest mLegitymacja?

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w telefonie komórkowym. Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Znajdują się na niej te same dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach. Regulamin mLegitymacji.

Aby uzyskać mLegitymację należy:

 1. Do 30 września dołączyć w swoim profilu w dzienniku elektronicznym Vulcan (Uczeń – Dane ucznia) zdjęcie legitymacyjne.
  Wymagania dotyczące zdjęcia:
  Powinno ono spełniać te same wymogi, które obowiązują dla zdjęć do legitymacji w wersji papierowej: poprawne wymiary to: 496px (wysokość) i 354px (szerokość) lub proporcjonalnie więcej.

  UWAGA!
  Aby zadziałała funkcjonalność mLegitymacji możliwe jest dodanie zdjęcia o innych proporcjach, ale tylko w rozmiarze większym niż zalecany (takie zdjęcie może jednak po zapisaniu ulec zniekształceniu). Jednolite, jasne tło, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków pokazujące wyraźnie oczy, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy. Wielkość pliku: do 5 MB. Dopuszczalne rozszerzenia pliku: JPG lub JPEG. Zdjęcie może się różnić od zdjęcia w legitymacji papierowej.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://obywatel.gov.pl/wyjazdza-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

  Można skorzystać z bezpłatnego kreatora zdjęć do mLegitymacji np. dostępnego pod adresem https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji


 2. Do 30 września złożyć u wychowawcy klasy wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły o wydanie mLegitymacji oraz nadanie uprawnień do Systemu (pobierz formularz wniosku)
 3. Pobrać i zainstalować aplikację mObywatel na telefonie ucznia (App Store, Sklep Play)
 4. Aktywować mLegitymację na telefonie za pomocą kodu aktywacyjnego otrzymanego od wychowawcy - kod jest ważny przez 30 dni od wygenerowania.
  Instrukcja aktywacji mLegitymacji w aplikacji mObywatel - ( Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów)Pomoc materialna

Toruński Omnibus - więcej informacji : https://www.torun.pl/pl/stypendia-dla-uczniow-2
Humaniści na Start: https://humanisti.kujawsko-pomorskie.pl
Prymus Pomorza i Kujaw: https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Stypendium szkolne – dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.
Pytania prosimy kierować do pedagoga szkolnego.


Sekretariat

Godziny urzędowania sekretariatu: 730 - 15 30
e-mail: sekretariat@vlo.torun.pl;
tel: 56 62 24518

RODOInspektor danych osobowych

Jakub Rutkowski
Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
56 611 79 30
j.rutkowski@tcuw.torun.pl
Klauzula informacyjnaMonitoring wizyjny

Monitoring w V Liceum Ogólnokształcącymi im. J. Pawła II obejmuje:
-teren otaczający szkołę

 • ul. Sienkiewicza wzdłuż budynku ceglanego od szczytu obiektu do skrzyżowania
 • ul Fałata wzdłuż płotu otaczającego budynek szkoły oraz szczyt budynku ceglanego
 • boisko wielofunkcyjne
 • wejście główne przez bramę przy budynku ceglanym
 • główne wejście do budynku nowego pawilonu
 • teren między budynkami nowego pawilonu szkoły i budynku ceglanego, w tym parking rowerowy
 • teren otaczający bezpośrednio budynek nowego pawilonu od strony terenów zielonych

-teren wewnątrz szkoły, budynek ceglany oraz nowy pawilon

 • ciągi komunikacyjne (korytarze szkolne bez piwnic)

Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób ciągły w godzinach pracy szkoły i oparty jest o technologie przesyłu strumieniowego „na żywo” bez zapisywania na nośnikach elektronicznych, bez tworzenia zbiorów danych, ani bez przechowywania danych. Monitoring służy wyłącznie poprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły i ma umożliwić podejmowanie działań przez obsługę szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia.


Administratorem danych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.


Deklaracja dostępności z dnia 22.02.2024

Strona dostępna pod adresem: www.vlo.torun.pl
Rok publikacji strony: 1998
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

 1. Zdjęcia dodane na stronie przed dniem 4 kwietnia 2019 mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 2. Niektóre zamieszczone na stronie informacje w postaci załączników wymagają czytnika dokumentów PDF.
 3. Niektóre filmy (jeżeli są publikowane na stronie) zwykle nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody wyłączenia dostępu wymienionego w punktach 1-3

 • Publikacja części treści przed datą obowiązywania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.
 • Cześć informacji stanowią odsyłacze do lokalizacji (grafiki, filmy, treści) wskazywanych przez autorów wpisów o charakterze blogowym, na który nie ma bezpośredniego wpływu redakcja strony i informacje te, nie są wykorzystywane do realizacji aktualnych zadań.

Ułatwienia dostępu

 1. Dostęp do treści akcentowany zarówno kolorystyką jak i redundantną kontekstową nawigacją.
 2. Strona dostosowana do odbioru treści na urządzeniach mobilnych.
 3. Aktywne linki sygnalizowane odpowiednim kontrastowaniem z możliwością przełączania ich aktywności klawiszami TAB (SHIFT+TAB).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Skórcz
e-mail: sekretariat@vlo.torun.pl
tel: 56 6224518

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub jej elementów, ewentualnie zapewnienie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku głównego prowadzi wejście przez bramę, następnie udostępniony jest podjazd dla wózków. Do samego budynku można dostać się z wykorzystaniem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana jest platforma do transportu wózków na wszystkie piętra z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych. Obiekt przystosowany jest do swobodnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne i dostęp do pomieszczeń w tym do specjalnie przystosowanej toalety.
 • Do budynku bocznego można dostać się z pomocą platformy do transportu wózków inwalidzkich. Umożliwia do swobodny dostęp do pomieszczeń na parterze budynku, w tym biblioteki, sali lekcyjnej, gabinetu pielęgniarki oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynkach znajdują się plany ewakuacyjne, oznaczenia strzałkami oraz alternatywnie zasilane oświetlenie lamp w ciągach komunikacyjnych. W budynku głównym znajdują się dwa dodatkowe wyjścia ewakuacyjne, osoby poruszające się na wózkach korzystają z ewakuacji głównym wejściem wyposażonym w windę i podjazd umożliwiający opuszczenie terenu placówki.
 • Budynek boczny posiada alternatywne wyjście ewakuacyjne na szczycie obiektu. Osoby poruszające się na wózkach korzystają z ewakuacji głównym wejściem wyposażonym w platformę. Do przeprowadzenia ewakuacji wyznaczone są osoby odpowiedzialne kierujące akcją. Personel jest regularnie szkolony, a procedury uzupełniane i aktualizowane. Rozpoczęcie ewakuacji i jej rodzaj wsparty jest ujednoliconymi sygnałami dźwiękowymi. Miejsce zbiórki dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do jednostki może wejść osoba z psem asystującym.
 • Jednostka nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

Aplikacja mobilna
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej