Erasmus+


Z ogromną radością informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ kilka dni temu ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację Erasmusa i nasze liceum ją otrzymało. Oznacza to uzyskanie dostępu do możliwości finansowania działań w sektorze edukacji szkolnej w ramach Akcji kluczowej 1. Akcja 1 dotyczy mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej i zapewnia wsparcie tym osobom podczas okresu nauki za granicą w organizacji przyjmującej. Erasmus+ oferuje uczniom, nauczycielom i innym pracownikom oświaty szereg możliwości, dzięki którym będą mogli zwiększyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Program daje szkołom i innym organizacjom możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami, aby mogły one zwiększyć swoją otwartość, dynamikę i atrakcyjność.
Wśród naszych celów podczas realizacji Erasmus znalazły się: wzrost u uczniów VLO ich kompetencji osobistych, społecznych, w zakresie uczenia się oraz dbania o swój dobrostan poprzez wzbogacenie repertuaru metodycznego nauczycieli i poprzez wymiany uczniów, dostosowanie zasad oceniania postępów uczniów VLO do ich wieku i oczekiwań, wzrost kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów VLO w celu efektywnego wykorzystywania TIK w nauczaniu, uczeniu się i działaniach projektowych czy zwiększenie umiejętności komunikatywnych nauczycieli w zakresie języków obcych w celu ich zaangażowania się w uczniowskie projekty europejskie. W perspektywie działań 2021-2027 zakładamy wykonanie 72 mobilności uczniowskich i 28 nauczycielskich.

O wszelkich działaniach projektowych będziemy informować Was na bieżąco na stronie VLO i na szkolnym fanpage’u. Stay tuned!


Projekt "przed Erasmusem"

Wymiana z OLOT

W dniach 24 marca- 1 kwietnia 2023 odwiedziliśmy naszych przyjaciół z OLOT Institut Públic Montsacopa. To już nasz druga wizyta. Naszą współpracę przerwała pandemia, ale teraz bardzo aktywnie nadrabiamy stracony czas:).Już w końcu kwietnia czekamy na rewizytę naszych katalońskich przyjaciół.
Tematem przewodnim projektu w Katalonii była wojna cywilna w Hiszpanii w latach 1936-39. W tym regionie można znaleźć wiele miejsc i monumentów związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami. Dziadkowie i rodzice naszych przyjaciół doświadczyli osobiście tego o czym nam opowiadano. Odkrywaliśmy Olot miasteczko w krainie 42 wulkanów z perspektywy tych historycznych wydarzeń. Byliśmy w Campredon - małym górskim miasteczku w Pirenejach przez które do Francji uciekło 100 tys mieszkańców Katalonii.