Rekrutacja 2022/2023Harmonogram naboru

  • Uruchomienie elektronicznej platformy naboru na stronie: https://torun.edu.com.pl/kandydat/ nastąpi 16 maja 2022 roku.
  • 16.05- 21.06.2022r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej,
  • 24.06-12.07.2022r. do godz.15.00 - uzupełnianie złożonych wniosków o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym okresie można także dokonać zmiany szkół poprzez złożenie nowego wniosku.
  • 19.07.2022r. -ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz kandydatów niezakwalifikowanych,
  • 19.07- 22.07.2022r. do godz.15.00 - potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru),
  • 25.07.2022r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.Krótki spacer po V Liceum

Atuty V LOSpotkajmy się w V LOWspomnienia absolwentaInternaty