„TRADYCYJNY SAD”„TRADYCYJNY SAD” jest ogólnopolskim konkursem grantowym, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych i pomoc w przywróceniu je na dawne, właściwe sobie miejsce. Dążymy do szeroko pojętej edukacji - nie tylko i wyłącznie na temat tradycyjnych odmian, ale także ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew, który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko. Działania prowadzone w ramach projektu mają na celu zwiększenie różnorodności biologicznej w Polsce jak i również powiększenie zasobów genetycznych drzew owocowych starych odmian. Do konkursy przystępują uczennice klasy 2A:
Dominika Lis, Natalia Centek, Paulina Studzińska, Amelia Gumurska, Karolina Daab, Maja Borucińska, Zuzanna Ronowicz, Zuzanna Wintoch, Weronika Pietrykowska i Zofia Lebowska pod opieką Pani Marii Werner.