AKCJA ŻONKIL


Piątka pamięta o bohaterach getta warszawskiego. Jak co roku wzięliśmy udział w Akcji Żonkil przeprowadzanej przez Muzeum Polin. Żółty żonkil jest znakiem pamięci o tym wydarzeniu i wyrazem nadziei, że wykluczenie i zagłada jakiejkolwiek grupy społecznej nie będą miały miejsca.
Izabela Deptuła