Matematyczne Kangury

Uczniowie klas mat-fiz, Adam Rozpędowski (IB), Adam Prażuch (IB) i Maciej Lipiński (IIB), otrzymali wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2024.
Tomasz Zakrzewski