IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYKA & GeoGebra MaGIK 2024

Maciej Lipiński (IIB) zajął I miejsce na poziomie szkoły ponadpodstawowej w kategorii:
Ilustracja elementów przyrody, techniki lub sztuki i I miejsce na poziomie szkoły ponadpodstawowej w kategorii: Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego,
a Daniel Kuciński (IIB) - II miejsce na poziomie szkoły ponadpodstawowej w kategorii:
Ilustracja elementów przyrody, techniki lub sztuki.
Tomasz Zakrzewski