Idealne zakończenie Sportowego Roku Szkolnego 2023/24.

Na stadionie miejskim z udziałem władz Miasta Torunia podsumowano całoroczne współzawodnictwo sportowe szkół.
Na ręce Pana Dyrektora Marcina Olszewskiego puchar i pamiątkowy dyplom (wraz z nagrodą finansową na sprzęt sportowy) wręczył Zastępca Prezydenta MiastaTorunia A.Szponka i Przewodniczący Rady Miasta L.Walkusz.
Nasze liceum zajęło II miejsce rywalizując w 21 dyscyplinach w kategorii dziewcząt i chłopców, ustępując miejsca tylko VIII LO (posiadającym klasy sportowe i komfortowe obiekty sportowe).
GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY wszystkim UCZNIOM reprezentującym szkołę i Katedrze Wychowania Fizycznego !!!
Dodatkowo wręczono puchary za rywalizację w Lekkiej Atletyce, w której to dziewczęta zajęły m-ce 3, zaś chłopcy m-ce 2.
Katedra WF