Klasa medyczna


Klasa medyczna 1C

Klasa objęta jest patronatem Collegium Medicum oraz Wydziału Chemii UMK.
Nauka w tej klasie ukierunkowana jest na zdobywanie umiejętności poznawczych i praktycznych. Szczególną uwagę zwracamy na doskonalenie u naszych uczniów umiejętności logicznego, twórczego, samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów, argumentowania i uzasadniania, ze szczególnym uwzględnieniem zależności przyczynowo – skutkowych. Lekcje prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych, którzy są aktywnymi egzaminatorami i wykorzystują na swoich zajęciach autorskie materiały dydaktyczne. Szczególnie uzdolnieni uczniowie są przygotowywani do udziału w olimpiadach i konkursach o tematyce biologicznej, ekologicznej, chemicznej, w których odnoszą

Uczniom w tej klasie zapewniamy:

  • wysoki poziom nauczania,
  • najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  • rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji związanych z biologią, chemią,
  • ciekawie prowadzone zajęcia przez doświadczonych i cenionych nauczycieli,
  • lekcje w świetnie wyposażonych klasach,
  • miłą, przyjazną atmosferę na zajęciach,
  • multimedia, pokazy, eksperymenty

Kształcenie w tej klasie to początek realizacji marzeń o podjęciu studiów na uczelniach medycznych na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo, na wydziałach uniwersyteckich na kierunkach: biologia, chemia, nowoczesne technologie, biotechnologia, czy na uczelniach przyrodniczych na kierunkach: weterynaria, rolnictwo, leśnictwo, a nawet na wybranych kierunkach politechnicznych.

Przedmiotem uzupełniającym realizowanym w klasie jest język łaciński w naukach biologiczno-medycznych. Celem nadrzędnym nauczania tego przedmiotu jest przygotowanie ucznia do świadomego poruszania się w trudnej i obszernej terminologii świata nauk biologiczno-medycznych. Znajomość podstaw łaciny w znaczący sposób ułatwia naukę na większości kierunków jakie zamierzają wybierać w przyszłości absolwenci tej klasy.

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji
język polski
matematyka
biologia
chemia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
biologia
chemia

Języki obce nauczane w klasie
I język angielski
II język niemiecki
 

Profil medyczny zaprasza

Nauczycielka chemii zaprasza do VLO