Humanistyczno- lingwistyczna


Klasa humanistyczno-lingwistyczna 1C

  W klasie lingwistyczno-humanistycznej zapewniamy uczniom możliwość rozwijania swoich pasji związanych z nauką języków oraz historii literatury.
 • Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są język polski oraz język angielski.
  Drugim językiem obcym jest język francuski lub niemiecki, na który przeznaczamy także
  zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych.
 • Kandydat wybiera język już na etapie naboru poprzez wskazanie odpowiedniej grupy rekrutacyjnej: ICf lub ICn.
 • Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki/ francuski/historia
 • Praktyczna nauka języków obcych jest dla nas priorytetem w tej klasie. Zajęcia prowadzone
  są interaktywnie z wykorzystaniem muzyki, filmu, zasobów internetowych oraz metodą pracy
  projektowej. Język obcy staje się dzięki temu narzędziem służącym do rozwijania
 • zainteresowań uczniów oraz nabywania wszechstronnej wiedzy o świecie.

 • Nowe technologie umożliwiają kontakt z rówieśnikami z innych krajów, a dzięki znajomości
  języków obcych uczeń może swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach życia
  codziennego na całym świecie. Oprócz praktycznej nauki języka uczniowie zdobywają szeroką
  wiedzę z zakresu kultury, sztuki, literatury, geografii czy polityki kraju, którego język poznają.
 • Uczniom tej klasy stwarzamy także możliwość realizacji swoich humanistycznych pasji i
  zainteresowań poprzez udział w licznych projektach indywidualnych i zespołowych:
  dziennikarskich, filmowych, teatralnych, debatach oksfordzkich. Młodzież uczestniczy w
  spotkaniach i warsztatach z ekspertami z dziedziny literatury, sztuki i mediów, wyjeżdża do
  teatru, odwiedza galerie sztuki.
 • Corocznie też liczne grono uczniów bierze udział i odnosi sukcesy w regionalnych i
  ogólnopolskich zawodach oraz olimpiadach z przedmiotów humanistycznych.
 • Nasza szkoła realizuje od wielu lat międzynarodowe wymiany uczniowskie.
 • Współpracowaliśmy już ze szkołami z Francji, Gruzji, Izraela, Włoch, Bułgarii, Słowacji i
  Hiszpanii. Udział w projektach międzynarodowych pozwala nie tylko na sprawdzenie swoich
  umiejętności językowych, ale i na ich doskonalenie. Przygotowuje jednocześnie wielu
  uczniów do wymian studenckich oraz kontynuowania nauki na uczelniach zagranicznych,
  gdzie wielu naszych absolwentów także podejmuje studia.

 • Program klasy humanistyczno-lingwistycznej pozwala uczniom przygotować się do podjęcia
  studiów na kierunkach lingwistycznych i filologicznych oraz na wielu innych, takich jak np.:
  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, public relations, psychologia, socjologia,
  pedagogika, prawo, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona
  zabytków, edytorstwo, międzynarodowe stosunki polityczne czy dyplomacja.

 • Profil humanistyczno-lingwistyczny zaprasza.

  Nauczycielki języka niemieckiego zapraszają  Uczennice VLO zapraszają na profil humanistyczno-lingwistyczny