Matematyczno-fizyczna


Klasa matematyczno-fizyczna 1B

W klasie tej zapewniamy naukę matematyki i fizyki w zakresie rozszerzonym. Jako trzeci przedmiot proponujemy informatykę lub język angielski. Kandydat wybiera ten przedmiot już na etapie naboru poprzez wskazanie odpowiedniej grupy rekrutacyjnej: IBi lub IBa.
Klasa objęta jest patronatem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach, pokazach, wykładach, konferencjach oraz różnych formach zajęć na uczelni np.:

  • zajęciach z fizyki, podczas których poznają elementy matematyki wyższej (pochodne, całki), a następnie stosują je w konkretnych zagadnieniach fizycznych,
  • projektach, podczas których poznają budowę i zastosowanie mikroskopu sił atomowych (AFM), za pomocą AFM badają strukturę przestrzenną różnych obiektów, np. naskórka człowieka, sierści świnki morskiej;
  • obserwacjach astronomicznych w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach.

Nauka w tej klasie to propozycja dla osób zafascynowanych przedmiotami ścisłymi, które myślą o studiach technicznych, informatycznych lub ekonomicznych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w pełni dają podstawy do kontynuowania nauki na poziomie akademickim. Zdobycie dobrego wykształcenia technicznego czy informatycznego wymaga przygotowania w zakresie nowoczesnych technik programistycznych i używania nowoczesnych technik IT. Szybki rozwój komputeryzacji i ogromne zapotrzebowanie na programistów, a także absolwentów innych uczelni
technicznych daje gwarancję zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy nie tylko w kraju,  ale także na rynku europejskim. 

Zajęcia prowadzone są w  dobrze  wyposażonych laboratoriach i pracowniach z możliwością realizacji programu Akademii Sieciowych Cisco. Na lekcjach wykorzystuje się  technologie IT, platformę e-learning oraz innowacyjne  metody nauczania np. program GeoGebra w matematyce i fizyce. Zastosowanie programu umożliwia  pogłębienie wiedzy szkolnej, a ponadto pozwala uczniowi na przejście na wyższy poziom myślenia abstrakcyjnego (łączenia geometrii z algebrą). Przedstawianie zagadnień matematycznych w sposób graficzny, czy też łączenie różnych dziedzin pozwala uczniom zintegrować rozległą wiedzę matematyczną i pogłębić jej zrozumienie.

W ramach zajęć edukacyjnych organizowane są wyjazdy na warsztaty do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, pracowni inżynierii biomedycznej Uniwersytetu Gdańskiego, a także do toruńskiego Młyna Wiedzy. Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem mają możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział  w różnych konkursach przedmiotowych z zakresu matematyki, fizyki oraz informatyki

Zapraszamy na profil matematyczno-fizyczny


Nauczycielka matematyki zaprasza do VLO