Biznesowo-ekonomiczna


Klasa biznesowo-ekonomiczna 1D

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce-Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 6 lat temu wybrała nasze Liceum do współpracy. Znaleźliśmy się w gronie 57 wyróżniających się szkół w kraju, w których jest prowadzony program Klas akademickich SGH. Jesteśmy jedyną taką szkołą w Toruniu. /w województwie są trzy takie szkoły/. Udział w programie stwarza naszym uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach programu organizowane są dedykowane uczniom webinaria prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi tak w szkole jak i na Uczelni partnerskiej. W klasie biznesowo-ekonomicznej uczniowie mogą startować w 2 olimpiadach i 7 konkursach przedmiotowych. /W roku szkolnym 2020/2021 pomimo pandemii uczniowie z tych klas startowali w dwóch olimpiadach i 3 konkursach/. W roku szkolnym 2021/2022 jest wśród nas Laurat XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i laureaci różnych konkursów z zakresu nauk ekonomicznych

Jesteśmy jedyną szkołą w Toruniu, która jest w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości- nasi uczniowie pracują na Symulacjach Biznesowych Revas- nagrodzonych Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju.

Korzystamy z nowoczesnych form dydaktycznych. Zajęcia z matematyki w klasach  biznesowo-ekonomicznych  prowadzone są  z zastosowaniem apletów  Geogebry i umożliwiają  uczniom  przejście na wyższy poziom myślenia abstrakcyjnego (łączenia geometrii z algebrą). Przedstawianie zagadnień matematycznych w sposób graficzny, czy też łączenie różnych dziedzin pozwala uczniom zintegrować rozległą wiedzę matematyczną i pogłębić jej zrozumienie. Innowacyjnym rozwiązaniem w tym zakresie jest wprowadzenie przedmiotu uzupełniającego o nazwie interaktywna matematyka.

W ramach zajęć z geografii  uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach geograficzno – krajoznawczych ( np. do parków narodowych, parków krajobrazowych, do kopalni  itd.) w kraju i zagranicą. Co dwa lata wyjeżdżamy na  Targi Turystyczne w Berlinie, a w latach 2017-2019 zrealizowaliśmy projekt 7 stolic. Organizowane są też corocznie marsze na orientację.
Wychodzimy do różnych instytucji uczestniczymy w spotkaniach z podróżnikami, bierzemy udział w warsztatach z kompetencji miękkich /np. sztuki wystąpień publicznych i prezentacji/. W tej klasie możesz sprawdzić czy świat biznesu jest dla Ciebie. Absolwenci
tego profilu mogą studiować w Szkole Głównej Handlowej, na uczelniach ekonomicznych, na politechnikach,  na WAT, na AGH, na najlepszych uczelniach w kraju i zagranicą.
Nasze motto: "Celem nie są laury, ale wiedza i doświadczenie!"