Humanistyczno-prawnicza


Humanistyczno-prawnicza 1A


  • rozszerzenia: język polski, historia, język angielski,
  • przygotowanie do takich kierunków jak: prawo, dziennikarstwo, historia, filologia polska, filologie obce, nauki społeczne, politologia, studia artystyczne, itp.,
  • możliwość rozwijania zainteresowań humanistyczno- lingwistycznych w zakresie literatury, języków obcych, historii i szeroko pojętej kultury i sztuki,
  • podejmowanie różnorodnych działań teatralnych, filmowych i dziennikarskich pozwalających na realizację własnych pasji i ekspresji twórczej,
  • realizacja z licznymi sukcesami projektów popularyzatorskich z zakresu przedmiotów kierunkowych oraz  artystycznych,
  • udział w warsztatach, wykładach, sesjach naukowych, m.in. na UMK, debatach oksfordzkich, konkursach krasomówczych i moderowanych rozprawach sądowych,
  • wyjścia do sądu na obserwacje rozpraw oraz spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych i twórcami kultury, np. pisarzem Robertem Małeckim,
  • coroczny Maraton Filmów Prawniczych   realizowany podczas Tofifest Film Festival,
  • uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy i reportażystów w ramach Festiwalu Sztuki Faktu,
  • współpraca z „Gazetą Wyborczą” oraz współredakcja „Gazety Młodych”.


Profil humanistyczno-prawniczy zaprasza