Ankieta "obszary rewitalizacji” w Toruniu

Szanowni Państwo,

na prośbę Urzędu Miasta Torunia udostępniamy link do ankiety skierowanej do osób mieszkających lub silnie związanych z tzw. „obszarem rewitalizacji”, w granice którego wchodzą: Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia i Podgórza. Celem ankiety jest pogłębienie wiedzy na temat wyłonionego w wyniku diagnozy miasta obszaru rewitalizacji Torunia oraz potrzeb mieszkańców odnośnie kierunków działań, które należy podjąć, aby żyło się tam lepiej.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety znajdującej się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPh_S2MEBwUC-xu79QUOVL3LP2A9Gam7JckfY6caymxcY33Q/viewform?usp=sf_link