List Ministra Edukacji i Nauki na koniec roku 2021/22

Na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 list Ministra Edukacji i Nauki: Treść listu