Czytamy i tworzymy

W III  Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Czytając Mickiewicza” w   kategorii szkół  ponadpodstawowych Alicja Wygralak (IIa)  zajęła I  miejsce, a  Marta Jabłońska ( IIIe) II miejsce.Marta jest uczennicą klasy biologiczno-medycznej, ale też lubi literaturę i sztukę. 24 kwietnia odbędzie się wręczenie nagród i otwarcie wystawy. W Miejskim Konkursie  Plastycznym ,,Koty Mikołaja  Kopernika"

Dominika Kręgiel (Ia) zajęła III miejsce w kategorii III (13-15 lat), a  Natalia Ziółkowska  (IVap) została laureatką II miejsca. Prace prezentowane są na wystawie  w Domu Harcerza.

 ALBUM

 Prace powstawały pod opieką pani Lilii Szczepaniak.